X

法基園地

法基園地 > 法基師叔玄術事件簿

法基師叔玄術事件簿之好人難做

發表於 2020年07月14日 / 11:18
正所謂「好人難做」, 做我們師傅這一行偶然會遇上一些客人的心態是「有事鍾無艷, 無事夏迎春」的過橋抽板之事.

法基師叔玄術事件簿 - 食唔到一餐飯 但救到一條人命 係值得嘅!

發表於 2019年07月18日 / 13:23
大家重記唔記得往年做冬的時候, 有一位客人太太的媽媽忽然患上不知名的重病, 醫生驗不出情況病灶源頭, 束手無策.

法基師叔姻緣檔案-好姻緣還需要伯樂扶持

發表於 2018年09月13日 / 13:59
一些姻緣路十分崎嶇的客人, 在命理來說女命可能是「官殺混雜」或「傷官見官」, 男命可能是「遍地桃花」或「財比皆多」. 即使你(妳)外表幾好, 人品幾好, 學識幾高, 並不代表你在處理感情上的EQ很高. 沒有「感情EQ」就是感情失敗的主要原因. 這一類人是十分需要一個好的伯樂指引, 今次要說的個案, 就是一個用了「拜月老」的方法, 經過我指引而成功的例子了.

法基師叔玄術事件簿-最後的母親節

發表於 2018年05月13日 / 12:01
母親節本來是子女們和母親慶祝的節, 但這一件事是在我做師傅的生涯中最傷感及難忘的. 因為我也不知這樣做是令病者更痛苦或是令她可以了結心願.……

法基師叔姻緣檔案-意想不到的緣份

發表於 2017年09月27日 / 11:57
在命盤中顯示無姻緣或姻緣弱的人, 是否真的無法可以得到姻緣? 或者一生多波折? 以下一個真實個案可以答到你.

法基師叔姻緣檔案-嫁到這世界邊端

發表於 2017年09月21日 / 11:43
「陪著你走, 一生一世也不分, 天天編出兩雙足印, 過千山過千海. 如果, 走到這世界邊端, 我倆已是無力前行 跟我一起飛去!」這是一個拜月老求姻緣後, 嫁到外國為人婦的真實個案.