X

玄學文章

玄學文章 > 全部文章

2018戊戌狗年開市.開年.接財神.祈褔吉日及各大節日日表

發表於 2018年02月13日 / 11:56
2018戊戌狗年開市.開年.接財神.祈褔吉日及各大節日日表

不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」!

發表於 2018年02月13日 / 11:17
不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」! 咪以為我會跟坊間咁交行貨, 唔係拍黎把鬼咩~ 鬼唔知 財位在東南, 文昌在正南等等咩~ 但你又知唔知....

2017丁酉雞年年尾還神(酬神). 換神紅及謝灶吉日表 (2018年1月至2月)

發表於 2018年01月15日 / 12:18
2017丁酉雞年又快過去了, 有關年尾還神(酬神), 換神紅(清理神位)及謝灶吉日參考如下:

碌柚葉的妙用

發表於 2017年12月21日 / 13:17
上星期在「恐怖在線」談及用碌柚葉去邪風霉氣的碌柚葉用法, 有些信士向我查詢詳細, 也由於年近歲晚, 很多人都會在過年前用碌柚葉沖身, 去除一年的不好氣牆. 為此本人編輯了一篇有關碌柚葉用法的文章給大家了解一下.

七月鬼節避免穿的十種服式和顏色

發表於 2017年08月25日 / 13:53
農曆七月是中國習俗上的鬼月, 大家最怕是撞鬼, 那應有甚麼顏色或款式的衣服會較易「撩鬼」? 就待我法基師叔用專業但又輕鬆的說法, 給大家一些意見參考.

嬰靈答與問

發表於 2017年08月10日 / 13:08
上一回「嬰靈淺解」一文中, 談過一些有關嬰靈的基本概念, 有很多讀者想詳細再知多一點, 今次就著重比較多人問的有關嬰靈問題來個解釋.