X

玄學文章

玄學文章 > 流年運程.風水布局.擇吉拜神 > 不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」!

不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」!

發表於 2018年02月13日 / 11:17
不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」! 咪以為我會跟坊間咁交行貨, 唔係拍黎把鬼咩~ 鬼唔知 財位在東南, 文昌在正南等等咩~ 但你又知唔知....
不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」!

咪以為我會跟坊間咁交行貨, 唔係拍黎把鬼咩~ 鬼唔知 財位在東南, 文昌在正南等等咩~ 但你又知唔知....

-今年旺過八白財位(東南方)的方位用邊道?
-文昌位原來唔係得一個, 每個小朋友每年都有一個「專用文昌」位?
-點樣旺桃花, 招貴人, 利人緣, 但又有招財效果?
-想升職, 加薪, 跳糟要點擺?
-太歲位都唔驚? 重可以拿來用?
-病位擺錯乜會出事?
-煞位都可化為己用招財?
-唔用音樂盒擺陣咁用乜防小人口舌?
-破財位點擺先唔破財?
公司家居合用, 大人或家長都可以看.
唔好以為我係法科師傅就只識燒符作法, 呢D玄學科目我都係專業嘅~~
不要諗, 只要睇!

去片!
https://youtu.be/9kagUyLFHKU
No comment yet.